Εταιρία ...

I.P.-CC Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Μετοχικό κεφάλαιο: 50000 €

ΓΕΜΗ : 133100906000

ΑΦΜ: EL800631881

Έδρα: Ηλιουπόλεως, Βιομηχανικό Πάρκο Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός κώδικας: 57013       

Ταχυδρομική θυρίδα: 51

Διαχειριστής: Παπαδόπουλος Ιωάννης 

Λογιστική παρακολούθηση: ND Accounting 

Νομική προστασία: Παπαδοπούλου Κερασία

Οικονομικά στοιχεία

Τραπεζικοί λογαριασμοί

                         

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος              GR4801102330000023300154400             

                         

Τράπεζα Πειραιώς                          GR5301722180005218088905168            

                         

Alpha Bank                                      GR9701404870487002330001361         

                         

Eurobank                                         GR6002606970000600200622958         

                         

Πανκρήτια Τράπεζα                        GR2808700660000300002852617           

nbg-icon.png
winbank.png
alpha.png
pancreta.png
eurobank.jpg