Περί ...

Η εταιρία I.P. Cad Constructions ιδρύθηκε το 1998 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Μετά από

περιπλάνηση σε όλα τα στάδια της βιομηχανίας καφέ αλλά και στις ανακατασκευές

μηχανημάτων επεξεργασίας και άλεσης καφέ, ξεκίνησε να ασχολείται αποκλειστικά

με το σχεδιασμό , τη μελέτη εφαρμογής και την κατασκευή μηχανημάτων τα οποία

απευθύνονται στις βιοτεχνίες και βιομηχανίες παρασκευής καφέ.

 

Το έμπειρο τμήμα R&D της εταιρίας με τη βοήθεια των πιο σύγχρονων σχεδιαστικών 3D

προγραμμάτων (Solidworks - Dassault) αναλαμβάνει την επίλυση αλλά και εξέλιξη όλων

των αναγκών τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες εγκαταστάσεις του χώρου. Μηχανολόγοι

μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και χημικοί μηχανικοί απαρτίζουν το συγκεκριμένο τμήμα.

Η συναρμολόγηση των μηχανημάτων πραγματοποιείται με ακρίβεια και συνέπεια, ώστε όλα

μας τα μηχανήματα να έχουν σταθερή ποιότητα και διάρκεια στο χρόνο. Τα υλικά κατασκευής

είναι πιστοποιημένα και όλα τα μηχανήματα διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE.

 

logo_roast machine.PNG